NP Huerque
NP Huerque

Střední Chile - jezerní oblast v národním parku Huerque