Malý, ale
intenzivní
kousek štěstí nahoře
v horách.
To je ono.
Nahoru vede
cesta plná potu,
skal a ledu,
posetá kameny,
o které klopýtáme
i perličkami
štěstí