Krajina a příroda

"POTOK ANI VODOPÁD NIC PEVNĚ NEDRŽÍ, DÁVÁ DÁL VŠE, CO DOSTANE - V DŮVĚŘE, ŽE VŠE, CO POTŘEBUJE, OPĚT PŘIJDE."