KORSIKA

Korsika je ostrovem, který leží v západním Středozemním moři a spadá pod správu Francie. Rozlohou 8680 km² je čtvrtým největším ostrovem ve Středomoří. Svým tvarem připomíná zaťatou pěst se vztyčeným palcem. Ostrov je dlouhý 183 km a široký 83 km, což přibližně odpovídá vzdálenostem ostrova od evropské pevniny - od Francie je vzdálen 180 km, od Itálie 80 km. Obýván je přibližně 260 000 obyvateli. Nejvyšší horou ostrova je Monte Cinto, které dosahuje 2710 m n. m. Oficiálním jazykem je francouzština, hovoří se tu ale často italsky a také korsicky. Tento původní jazyk byl dlouhá léta zakázán, ale dnes se běžně vyučuje na středních a vysokých školách. Korsika je místem narození Napoleona Bonaparte a vyniká nedotčenou krajinou s množstvím ledovcových jezer.